Jubelboek

Ondertussen zijn jullie er allemaal van op de hoogte dat de 28ste Sint-Maarten dit scoutsjaar feest viert. Inderdaad, een EEUW geleden legde wijlen master Cols de eerste fundamenten van onze scoutsgroep. Logisch dat we deze heuglijke 100ste verjaardag niet onopgemerkt kunnen laten voorbij gaan. Het programma van het jubeljaar hebben jullie – hopelijk allemaal – via andere publicaties ontvangen. Indien dat niet zo zou zijn : het volledige programma-overzicht vinden jullie terug op onze website (www.scoutskontich.be/100-jaar-scouts-kontich) of Facebook-pagina.

De bedoeling van dit schrijven moet in dezelfde jubelsfeer gesitueerd worden. We werken momenteel aan een JUBELBOEK dat tijdens het jubeljaar afsluitende feestweekend op 19 en 20 april 2019
voorgesteld zal worden.

Precies 25 jaar geleden verscheen naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van onze scoutsgroep een tweede geschiedenisboek dat de periode 1969-1994 omvatte. Het was een vervolg op het eerste geschiedenisboek dat in 1969 verscheen en dat de eerste 5 decennia van het leven en welzijn van de 28ste Sint-Maarten beschreef.

De focus van het nieuwe JUBELBOEK dat momenteel geschreven wordt ligt op de werking, de activiteiten en de leden van de laatste 25 jaar. De nadruk ligt dus voornamelijk op de 28 ste Sint-Maarten VANDAAG. Ook worden er een aantal historische mijlpalen in de verf gezet en worden een aantal fundamenten onderzocht en hoe die in de loop der jaren geëvolueerd zijn.

We proberen om jullie het JUBELBOEK voor te stellen in een vlot leesbaar en rijkelijk geïllustreerd werk dat – en dat spreekt vanzelf – op geen enkele boekenplank mag ontbreken. Het boek getuigt van 100 jaar intense Kontichse scoutswerking en – beleving en zal op die manier zalige herinneringen oproepen voor iedereen die, al was het maar voor korte tijd, op de één of andere manier mee in onze groep actief is geweest : als lid, leid(st)er, ouder, vrijwillige medewerker, sympathisant. Ook als geschenk of promotie-product denken we dat het boek waardevol kan zijn.

Jullie begrijpen dat een dergelijk project de nodige kosten met zich meebrengt. Om de uiteindelijke realisatie van het jubelboek tot een goed einde te kunnen brengen hebben we het idee opgevat om een “ERE-COMITE JUBELBOEK 100 JAAR 28STE SINT-MAARTEN” op te richten. Ook u kan lid worden van dat ere-comité. Als ere-comitélid zal uw naam speciaal vermeld worden vooraan in het jubelboek. Tevens krijgt u het voorrecht de eerste exemplaren van het product te mogen ontvangen voor aanvang van het feestweekend van 19 en 20 april 2019.

U wordt lid van het comité door 50 EUR over te schrijven op rekeningnummer BE71 7360 5037 2669 van 28ste Sint-Maarten, Kruisschanslei 42, 2550 Kontich en dit voor 1 januari 2019.

Gelieve tevens het bijgevoegde antwoordformulier volledig in te vullen en terug te sturen naar Emilie Reyniers/Michel Deruyck (groepsleiding@scoutskontich.be). U ontvangt bevestiging van de goede ontvangst van uw inschrijving.

Uiteraard zal het geschiedenisboek vanaf het feestweekend te koop aangeboden worden en dit tegen de democratische prijs van 25 EUR

In de hoop jullie spoedig onder de leden van het “ERE-COMITE JUBELBOEK 28STE SINT-MAARTEN” te mogen rekenen, tekenen wij ondertussen,

Met vriendelijke groeten,

Namens de Groepsraad 28ste Sint-Maarten

Namens het Groepscomité 28ste Sint-Maarten VZW

Namens het Feestcomité 100 jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *