Contact

Xebo: +32 474 04 86 48

Veva: +32 472 39 95 61

Petro: +32 478 55 76 48

Rikki: +32 498 75 84 80

Kora: +32 476 83 24 76

Mail: kapoenen@scoutskontich.be