Tonca’s belangrijke info
Tonca’s belangrijke info

Tonca’s belangrijke info

Het lidgeld voor het werkjaar 2021-2022 bedraagt 35 euro en moet voor 1 oktober gestort worden op rekeningnummer BE23 4155 0380 6291. Gelieve bij uw overschrijving de naam + tak (kapoen, welp,…) van uw zoon te vermelden. Wanneer u later betaalt, wordt uw zoon uitgeschreven en pas na betaling terug ingeschreven!   Vraag bij nieuwe inschrijvingen ook een individuele steekkaart aan de leiding.

CORONA-UPDATE: De vergaderingen gaan weer op de wei door! Dit zonder verstrenging!

Tonca’s belangrijke data:

  • 22 tem 24 oktober 2021: Weekend 1
  • 27 november: winternacht
  • 18 tem 20 maart: Tipiweekend
  • 19 april 2022: Alternatief opendeurweekend
  • 2 tot 14 juli 2022: Kamp (exacte data worden nog bevestigd)