Warning: Undefined array key -1 in /customers/a/f/f/scoutskontich.be/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 325 Warning: Undefined array key -1 in /customers/a/f/f/scoutskontich.be/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 325
De wet nader toegelicht
De wet nader toegelicht

De wet nader toegelicht

De Scoutswet is geen wet is in de strikte zin van het woord, maar eerder een set regels volgens dewelke je kan leven als je intentie is om een echte Scout te zijn. Probeer tijdens het lezen daarom echt na te denken over de betekenis van elke zin en hoe jij dit op je eigen manier kan implementeren in je leven.

De wet:

  1. Een (jong)verkenner is een eerlijk en blij kameraad.
  2. Hij doet mee en zet zich in.
  3. Hij wil winnen maar kan verliezen.
  4. Hij is een opmerkzaam ontdekker.
  5. Hij is fijn in zijn optreden.
  6. Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt.
  7. Hij helpt graag waar hij kan.

Een (jong)verkenner is een eerlijk en blij kameraad.

Met het woord kameraad bedoelen wij dat er een onderlinge solidariteit in een (jong)verkennertak dient te bestaan of met andere woorden dat iedereen vriend is van iedereen. Kameraadschap is dieper en intenser dan vriendschap. Een (jong)verkenner is eerlijk en blij tegenover zichzelf en de rest. In het spel duldt hij geen valsdoenerij en tegenover vrienden liegt men niet.

Hij doet mee en zet zich in.

Ook als je het eens minder plezant vindt, wordt er van jou verwacht dat je mee doet. Je maakt deel uit van een groep mensen met verschillende interesses en voorkeuren. Ook jij vindt het prettig dat iedereen meedoet aan je lievelingsspel. Meedoen wil ook zeggen dat je er bent wanneer je kan. Scouting is vrije tijd die niet vrijblijvend zou moeten zijn.

Hij wil winnen maar kan verliezen.

(Jong)verkenners spelen met inzet van al hun krachten en dat betekent: spelen om te winnen. De nodige zelfkritiek is daarbij echter broodnodig. Spelen om te winnen mag namelijk niet betekenen: vals spelen, alle middelen gebruiken om het doel te bereiken, kwaad zijn na een nederlaag, niet tegen je verlies kunnen, bij een overwinning dit er bij het andere team inwrijven, … Je moet leren hoe het overwinnen van moeilijkheden en mislukkingen een prestatie waardevol maken.

Kortom: meedoen moet belangrijker zijn dan winnen!

Hij is een opmerkzaam ontdekker.

Scouting is leven in open lucht, in de natuur. Oog en respect hebben voor de natuur is dan ook onontbeerlijk. Een (jong)verkenner is dan ook zeer leergierig, zowel op het vlak van technieken, als de waarden en ideeën van anderen. Op die manier probeert hij zijn leefwereld te verrijken en te begrijpen.

Hij is fijn in zijn optreden.

Een (jong)verkenner houdt zich aan de spelregels. Hij aarzelt nooit om eens een welgemeende ‘dankjewel’ te zeggen tegen zijn makkers na die spannende rugybymatch, of tegen de leiding na een fijne vergadering. Hij heeft respect voor iedereen.

Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt.

Niet alleen voor andere mensen heeft een (jong)verkenner respect: ook voor al het materiaal dat hij gebruikt heeft hij dat. Dit geldt zowel voor de eigen spullen als de spullen van een ander en al helemaal voor de spullen die van de groep zijn. Ook voor de natuur waarin hij leeft en speelt heeft hij respect: ook hier gebruikt hij namelijk ‘spullen’ van, bijvoorbeeld hout, rivierwater (om zichzelf te wassen) of zelfs het land waarop hij leeft.

Hij helpt graag waar hij kan.

Echt helpen is iemand van dienst zijn voor hij of zij het uitdrukkelijk vraagt. Met andere woorden: werk zien! Het moet jouw toch niet altijd gevraagd worden?