Jongverkenners belangrijke info
Jongverkenners belangrijke info

Jongverkenners belangrijke info

Het lidgeld voor het werkjaar 2021-2022 bedraagt 35 euro en moet voor 1 oktober gestort worden op rekeningnummer BE23 4155 0380 6291. Gelieve bij uw overschrijving de naam + tak (kapoen, welp,…) van uw zoon te vermelden. Wanneer u later betaalt, wordt uw zoon uitgeschreven en pas na betaling terug ingeschreven!  

Indien uw zoon dit jaar begint bij de scouts of van tak verandert, heeft u ook een individuele steekkaart meegekregen. Deze steekkaart is twee jaar geldig en dient ingevuld te worden bij het veranderen van tak, tweedejaars kijken best nog eens na of alles wat er op zijn steekkaart staat nog steeds klopt. De ingevulde steekkaarten worden de eerstvolgende vergadering afgegeven aan de leiding van uw zoon.

BELANGRIJK: bij afwezigheid mailen naar  jongverkenners@scoutskontich.be (of het formulier onder de desbetreffende vergadering invullen)

Jongverkenners belangrijke data (zet deze alvast in je agenda!)

 • 2 oktober 2021: Patrouilleverdeling
 • 3 oktober 2021: Patrouilletocht
 • 29 tot 31 oktober 2021: Weekend 1
 • 27 november 2021: Winternacht
 • 6 maart 2021: Techniekenvergadering
 • 19 maart 2022: Geldinzamelactie
 • 27 maart 2022: Pakofito (Patrouille-kook-fietstocht)
 • Paasvakantie 2022 (exacte data worden nog meegedeeld): PaPaKa
 • 16-17 april 2022: Opendeurweekend
 • 21 tot 31 juli 2022: Kamp
 • 26 juni 2022: Slotvergadering