Welpen belangrijke info
Welpen belangrijke info

Welpen belangrijke info

Het lidgeld voor het werkjaar 2020-2021 bedraagt 35 euro en moet voor 1 oktober gestort worden op rekeningnummer BE34 4155 0380 6190. Gelieve bij uw overschrijving de naam + tak (kapoen, welp,…) van uw zoon te vermelden. Wanneer u later betaalt, wordt uw zoon uitgeschreven en pas na betaling terug ingeschreven!

  Indien uw zoon dit jaar begint bij de scouts of van tak verandert, heeft u ook een individuele steekkaart meegekregen. Deze steekkaart is twee jaar geldig en dient ingevuld te worden bij het veranderen van tak, tweedejaars kijken best nog eens na of alles wat er op zijn steekkaart staat nog steeds klopt. De ingevulde steekkaarten worden de eerstvolgende vergadering afgegeven aan de leiding van uw zoon.

Welpen belangrijke data

  • 12 tot 14 november 2021: Weekend 1
  • 27 november 2021: Winternacht
  • 19 februari 2022: Nieuw evenement
  • 26 tot 27 februari 2022: Tweedejaarsweekend
  • 18 tot 20 maart 2022: Weekend 2
  • 16 en 17 april 2022: Opendeurweekend
  • 3 tot 10 juli 2022: Kamp